NEW PRODUCT

FOR BUSINESS

Acer Education Solution

โซลูชั่นเพื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่คอยขับเคลื่อนการศึกษาขึ้นไปอีกระดับ ตอบสนองความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ที่ดีที่สุด

Acer for Business

Acer for Business มอบโซลูชั่นเทคโนโลยีที่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กต้องการเพื่อการเติบโต กลุ่มผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป เดสก์ท็อป และคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชันสำหรับธุรกิจที่ใช้งานและจัดการง่ายของเรา

Acer Enterprise Solution

อีกหนึ่งแกนหลักธุรกิจของเอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ด้วยความตั้งใจในการสนับสนุนลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างศักยภาพงานบริการทางด้านไอทีเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน