กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม “Nitro5 Ryzen”

 • เพียงซื้อสินค้า Acer ตามรุ่นที่ร่วมรายการ* และลงทะเบียนสินค้า คลิกที่นี่ มีสิทธิ์รับของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท
 • สินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่
 • AN515-42-R7EB (NH.Q3RST.001)
 • AN515-42-R4W8 (NH.Q3RST.008)
 • AN515-42-R84J (NH.Q3RST.009)

ของรางวัล

 • Acer Windows MR Headset มูลค่า 14,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • Acer Curved Monitor 27” FreeSync 75 Hz. มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • SSD M2 120 GB มูลค่า 990 บาท จำนวน 100 รางวัล
 • TrueMoney Wallet มูลค่า 500 บาท จำนวน 200 รางวัล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตรา Acer ภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561
 • บริษัทฯจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ภายใน 10 วันทำการ หลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • ชื่อผู้โชคดีที่แสดงบนสำเนาบัตรประชาชนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ใช้ลงทะเบียนใน Acer Privilege
 • ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี สำเนาบัตรประชาชนและแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเพื่อยืนยันสิทธิ์
 • หากไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี สำเนาบัตรประชาชนและที่อยู่ในการจัดส่ง หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลแก่ผู้โชคดีที่เลือกของรางวัลก่อน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับการเลือกของรางวัล เนื่องจากของรางวัลมีจำนวนจำกัด
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งในทุกกรณี กรุณาตรวจสอบที่อยู่จัดส่งให้ชัดเจนก่อนทำการยืนยันข้อมูล
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องสมบูรณ์
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์