*สินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ

Notebook
ModelPart No.
A314-22-R28HNX.HVWST.007
A314-22-R3Z9NX.HVVST.007
A315-58-543HNX.ADGST.003
A315-58-59XNNX.ADDST.003
A315-58-74ELNX.ADDST.001
A315-58-7768NX.ADGST.001
A315-58G-323GNX.ADVST.001
A315-58G-324ENX.ADUST.001
A514-54-30RXNX.A28ST.004
A514-54-32TQNX.A29ST.001
A514-54-36HRNX.A27ST.001
A514-54-388HNX.A2BST.001
A514-54-39RWNX.A2AST.001
A515-45-R19ANX.A84ST.001
A515-45-R1JPNX.A85ST.002
A515-45-R7E6NX.A85ST.001
A515-45-R8JXNX.A84ST.002
A715-42G-R113NH.QBFST.001
A715-42G-R7RSNH.QBFST.002
A715-75G-58NHNH.Q99ST.001
AP714-51GT-75JBNX.A2RST.005
SF314-42-R0NDNX.HSEST.004
SF314-42-R18JNX.HULST.004
SF314-43-R1NVNX.AB1ST.008
SF314-43-R5RGNX.ACPST.002
SF314-43-R1FYNX.AB1ST.00A
SF314-43-R6XQNX.ACPST.001
SF314-43-R9X8NX.AB1ST.007
SF314-43-R6NJNX.AB1ST.009
SF314-511-35HWNX.ABLST.00C
SF314-511-51S7NX.ATQST.004
SF314-511-534UNX.ABNST.003
SF314-511-53X3NX.ACTST.003
SF314-511-5843NX.ACXST.004
SF314-511-59F2NX.ABLST.009
SF314-511-70SJNX.ACTST.001
SF314-511-745JNX.ABNST.001
SF314-511-75C6NX.ATQST.003
SF314-511-76MBNX.ACXST.002
SF314-511-77A6NX.ABLST.008
SF314-59-50MNNX.A0RST.003
SF314-59-511WNX.A0MST.003
SF314-59-59J4NX.A5QST.001
SF316-51-514SNX.ABDST.003
SF316-51-70GUNX.ABDST.001
SF314-510G-51EPNX.A0YST.003
SFX14-41G-R059NX.AC3ST.002
SFX14-41G-R2NMNX.AC3ST.001
SFX14-41G-R3ADNX.AC2ST.002
SFX14-41G-R73WNX.AC2ST.001
SFX14-41G-R15ANX.AU6ST.002
SFX14-41G-R2VBNX.AU2ST.002
SFX14-41G-R86RNX.AU6ST.001
SFX14-41G-R8U7NX.AU2ST.001
SFX14-41G-R84LNX.AU3ST.001
SFX14-41G-R7RRNX.AU5ST.001
SF514-55TA-519KNX.A6SST.003
SF514-55TA-7494NX.A6SST.002
AN515-45-R0ZANH.QBMST.00A
AN515-45-R2NBNH.QBCST.002
AN515-45-R313NH.QBCST.003
AN515-45-R5X5NH.QBMST.009
AN515-45-R3VQNH.QBRST.002
AN515-56-50QUNH.QBZST.007
AN515-56-73CVNH.QBZST.005
AN515-57-50M1NH.QDAST.003
AN515-57-51QFNH.QDGST.003
AN515-57-527DNH.QD8ST.004
AN515-57-584CNH.QD9ST.003
AN515-57-73N0NH.QD7ST.003
AN515-57-74ZTNH.QD9ST.001
AN515-57-775PNH.QD9ST.004
AN517-41-R0AHNH.QBHST.001
PT515-52-73Z8NH.Q6WST.001
Desktop / AIO
ModelPart No.
N50-620-11F16G0TMGi/T001DG.E2DST.001
PO3-630-11416G1TMGi/T002DG.E2CST.002
PO3-630-1148G1TMGi/T001DG.E2CST.001
PO5-615S-10732G2T512MGi/T007DG.E1YST.007
TC-1660-1144G1T0Mi/T004 DT.BGVST.004
TC-1660-1148G0T00MGi/T002DG.BGZST.002
TC-1660-1148G1T0MGi/T005DT.BGVST.005
TC-1660-1148G1T0Mi/T006DT.BGVST.006
TC-1660-1178G2T0Mi/T007 DT.BGVST.007
TC-391-R58G1T00Mi/T002DT.BFJST.002
TC-895-1018G1T00MGi/T00BDT.BETST.00B
TC-895-1078G2T00Mi/T00DDT.BETST.00D
C22-1650-1114G0T21Mi/T001DQ.BG7ST.001
C22-1650-1118G1T21Mi/T002DQ.BG7ST.002
C22-1650-1118G1T21Mi/T003DQ.BG7ST.003
C22-1650-1138G0T21Mi/T001DQ.BG6ST.001
C22-1650-1138G1T21Mi/T002DQ.BG6ST.002
C22-420-R38G1T21Mi/T002DQ.BFRST.002
C22-960-1018G1T21Mi/T003DQ.BD8ST.003
C22-962-1008G1T21MGi/T001DQ.BE4ST.001
C24-1650-1114G0T23Mi/T003DQ.BFTST.003
C24-1650-1118G0T23Mi/T005DQ.BFTST.005
C24-1650-1138G1T23Mi/T006DQ.BFSST.006
C24-1650-1138G1T23Mi/T008DQ.BFSST.008
C24-1651-1134G1T23Mi/T001DQ.BFYST.001
C24-1651-1138G0T23MGi/T001DQ.BG9ST.001
C24-1651-11616G0T23Mi/T001DQ.BG1ST.001
C24-420-A314G1T23Mi/T001DQ.BG4ST.001
C24-420-A318G0T23Mi/T002DQ.BG4ST.002
C24-420-R38G0T23Mi/T003DQ.BFXST.003
C24-420-R38G1T23Mi/T001DQ.BFXST.001
C24-420-R38G1T23Mi/T006DQ.BFXST.006
C24-960-1028G1T24Mi/T002DQ.BD7ST.002
Monitor
ModelPart No.
Predator Gaming LED 24.5” X25bmiiprzxUM.KX0ST.003
Predator Gaming LED 32” XB323UGPbmiiphzxUM.JX3ST.P01
Nitro Gaming LED 32″ XV322UXbbmiiphzxUM.JX2ST.X01
Nitro Gaming LED 49″ EI491CRPbmiiipxUM.SE1ST.P01
Nitro Gaming LED 28″ XV282KKvbmiipruzxUM.PX2ST.V02
ConceptD LED 27″ CP7271KPbmiphzxUM.HC1ST.P02
Projector
ModelPart No.
PROJECTOR H7850MR.JPC11.006
PROJECTOR PD1320WiMR.JR311.006
PROJECTOR PL6310W (Laser)MR.JRG11.00B
PROJECTOR PL6510 (Laser)MR.JR511.00B
PROJECTOR PL1325WMR.JRW11.00Q
PROJECTOR B250iMR.JS911.005
PROJECTOR PL6610T (Laser)MR.JR611.00A
PROJECTOR PL1520iMR.JRU11.006
PROJECTOR P6500MR.JMG11.005
PROJECTOR P5530MR.JPF11.006
PROJECTOR P5330WMR.JPJ11.006
PROJECTOR S1386WHNMR.JQH11.005
PROJECTOR P1360WBiMR.JSM11.006
PROJECTOR P1260BiMR.JSP11.006
PROJECTOR X1328WHMR.JTJ11.006
PROJECTOR X1228HMR.JTH11.007
PROJECTOR H6518STiMR.JSF11.006
PROJECTOR H6541BDiMR.JS311.00C
PROJECTOR H6531BDMR.JR211.005
PROJECTOR H6542BDMR.JUA11.006
PROJECTOR XL1220MR.JTR11.006
PROJECTOR XL1320WMR.JTQ11.006
Lifestyle
ModelPart No.
PPC-PD01(220V)_Pawbo Fluffy (Pet dry room)ZL.X01TB.01K
Xplova NOZAS Smart Trainer (2020)ZL.X01TX.020
2 in 1 Air Circulator and Purifier_ WhiteZL.ACCTG.009
2 in 1 Air Circulator and Purifier_Dark GrayZL.ACCTG.00A