ถ้าต้องอยู่บ้าน ก็ทำงานได้ จะช้อปที่ร้าน หรือช้อปออนไลน์ก็ได้ Cash Back จากเอเซอร์

วันนี้ ถึง 30 เมษายน2563

เพียงซื้อสินค้าAcerตามรุ่นที่ระบุ*และลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเองเพื่อรับCash back สูงสุด 1,500 บาท

สินค้ารุ่นที่ระบุ ได้แก่

Cashback 1,000 บาท

 • SF314-41-R4PZ (NX.HFDST.004)
 • SF114-32-P3PG (NX.GXUST.004)
 • SF114-32-P8PS (NX.GXRST.001)
 • SF114-32-P5E8 (NX.GZGST.002)
 • SF114-32-P3J5 (NX.GZLST.004)
 • A315-42-R5BK (NX.HF9ST.006)
 • A315-42-R36P (NX.HF9ST.008)
 • AN515-54-53RW (NH.Q5AST.012)

Cash back 1,500 บาท (จะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับ Cash Back ด้วยบัตรนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา)

 • SF314-57G-524M (NX.HJEST.005)
 • SF314-57G-52FD (NX.HJEST.003)
 • SF314-57G-56PE (NX.HJPST.004)
 • SF314-57G-5023 (NX.HJPST.003)
 • SF314-57G-5338 (NX.HJNST.003)
 • SF514-54GT-5680 (NX.HLJST.002)
 • SF514-54GT-5608 (NX.HHVST.004)

Acer All-In-One Series ราคาเริ่มต้นที่ 19,990 บาท ผ่อนสบาย ๆ 0% นานสูงสุด 24 เดือน (ผ่อนเริ่มต้นเพียง 8XX บาท) เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ

SeriesPart No.ModelPrice (Included VAT)First Choice (0%x24M)
Aspire C22-865DQ.BBSST.002C22-865-8258G1T23Mi/T00221,990 916
Aspire C22-866DQ.BBMST.015C22-866-8254G1T21MGi/T01519,990 833
Aspire C22-866DQ.BBMST.014C22-866-8254G1T21MGi/T01422,900 954
Aspire C22-960DQ.BD9ST.003C22-960-1028G1T21Mi/T00319,990 833
Aspire C22-960DQ.BD9ST.004C22-960-1028G1T21Mi/T00419,990 833
Aspire C22-962DQ.BE4ST.001C22-962-1008G1T21MGi/T00119,990 833
Aspire C22-962DQ.BE3ST.001C22-962-1038G1T21MGi/T00121,990 916
Aspire C24-320DQ.BBKST.001C24-320-A98G1T23Mi/T00117,990750
Aspire C24-865DQ.BBUST.001C24-865-8258G1T23Mi/T00122,990 958
Aspire C24-960DQ.BD7ST.002C24-960-1028G1T24Mi/T00220,990 875
Aspire C24-962DQ.BE1ST.001C24-962-5108G1T23MGi/T00122,990958
Aspire Z24-890DQ.BCDST.001Z24-890-8408G1T23MGiT/T00131,9901,333

หมายเหตุ เก็บใบกำกับภาษีและอีเมลยืนยันสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

ของรางวัล
Cash back มูลค่า 1,500 และ 1,000 บาท


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตราเอเซอร์เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเองภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563
 • ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าจะต้องเข้ามาลงทะเบียนสินค้าผ่านทาง Inbox Facebook เพจAcer Thailand
 • ขั้นตอนที่ 2 หากลูกค้าได้รับสิทธิ์ Cash Back แล้ว ทางเอเซอร์จะส่ง Link สำหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์ให้ทาง Inbox Facebook เพจAcer Thailandกลับไปอีกครั้งโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนอีกครั้งภายใน 7วันเท่านั้น
 • เอกสารที่ใช้ยืนยันสิทธิ์สำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชี จะต้องตรงกับชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนสินค้า
 • กรณีที่ให้บุคคลที่ 3 รับ cash back แทน ต้องใช้ชื่อบุคคลที่ 3 ในการลงทะเบียนสินค้าAcer Privilege รวมถึงการยืนยันสิทธิ์ด้วย
 • หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่เข้ามายืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทเอเซอร์ขอตัดสิทธิ์ในการรับ cash back คืน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยที่ถือบัตรประชาชนไทยและบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 7วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับสิทธ์จะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องสมบูรณ์
 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
 • หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินสดคืน ภายใน 20วันทำการหลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์