เอเซอร์จัดหนัก
โปรแรง แซงพายุ

9 กันยายน 2565 ถึง 9 ตุลาคม 2565

เอเซอร์จัดโปรสุดคุ้ม เมื่อซื้อสินค้า Acer หรือ acerpure รุ่นที่ร่วมรายการ รับบัตรเติมน้ำมันฟรี! สูงสุด 1,000 บาท

เมื่อซื้อสินค้า Acer หรือ acerpure รุ่นที่ร่วมรายการรับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน*PTT Station Privilege มูลค่า 500 บาท หรือ 1,000 บาท ลูกค้าต้องลงทะเบียนสินค้า และต้องยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand เพื่อรับบัตรเติมน้ำมัน*PTT Station Privilege สูงสุด 1,000 บาท

 • บัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500 บาท (จำนวน 695ใบ)
 • บัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000 บาท (จำนวน 570ใบ)

(*สิทธิ์รับบัตรเติมน้ำมันมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย)

สินค้ารุ่นที่ระบุ ได้แก่

>> รับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500 บาท รุ่นที่ระบุ

ProductModelP/NPromotion
Aspire 5A515-45-R8QCNX.A7YST.006แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Aspire VeroAV15-51-518UNX.AYCST.006แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-120N50-120-R5516G0TMGi/T001DG.E2JST.001แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-120N50-120-R5516G0TMGi/T008DG.E2JST.008แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-120N50-120-R7516G0TMGi/T006DG.E2JST.006แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-120N50-120-R7516G0TMGi/T009DG.E2JST.009แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-120N50-120-R7516G0TMGi/T007DG.E2JST.007แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-120N50-120-R7516G0TMGi/T00ADG.E2JST.00Aแถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-620N50-620-11F16G0TMGi/T001DG.E2DST.001แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-620N50-620-11F16G0TMGi/T007DG.E2DST.007แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-620N50-620-11F16G0TMGi/T005DG.E2DST.005แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-620N50-620-11F16G0TMGi/T008DG.E2DST.008แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-620N50-620-11716G0TMGi/T006DG.E2DST.006แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-620N50-620-11716G0TMGi/T009DG.E2DST.009แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-640N50-640-12716G0TMGi/T003DG.E2VST.003แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-640N50-640-12F16G0TMGi/T004DG.E2VST.004แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
Nitro N50-640N50-640-12F16G0TMGi/T005DG.E2VST.005แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
acerpureC1ZL.ACCTG.009แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
acerpureC2ZL.ACCTG.012แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
acerpureP1ZL.ACCTG.01Jแถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-
acerpureF1ZL.ACCTG.028แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500.-

>> รับฟรี! บัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000 บาท รุ่นที่ระบุ

ProductModelPart NoPromotion
Swift 3 OLEDSF314-71-50E8NX.KAVST.004แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.
Swift 3 OLEDSF314-71-51SQNX.KAWST.008แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.
Swift 3 OLEDSF314-71-75VFNX.KAVST.001แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.
Swift 3 OLEDSF314-71-75PNNX.KAWST.006แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.
NitroAN515-58-55UBNH.QFHST.005แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.
NitroAN515-58-700HNH.QFHST.004แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.
NitroAN515-58-50WDNH.QFKST.004แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.
NitroAN515-58-705TNH.QFKST.002แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.
NitroAN515-46-R2D4NH.QH2ST.003แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.
NitroAN515-46-R1QYNH.QH2ST.002แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.
NitroAN515-46-R12ANH.QH3ST.004แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.
NitroAN515-46-R4Z0NH.QH3ST.002แถมบัตรน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 1,000.

ของรางวัล

บัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege มูลค่า 500 บาท และ 1,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการของแถม บัตรเติมน้ำมัน

 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตราเอเซอร์เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 (เวลา 00.01 น.) ถึง วันที่ 9 ตุลาคม2565 (เวลา 24.00 น.)
 • ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าที่ซื้อสินค้า Acer รุ่นที่ระบุจะต้องเข้ามาลงทะเบียนสินค้าผ่านทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand
 • ขั้นตอนที่ 2 หากลูกค้าได้รับสิทธิ์รับของแถมฟรีตามรุ่นที่ระบุแล้ว ทางเอเซอร์จะส่ง Link สำหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์ให้ทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand กลับไปอีกครั้ง โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์กลับอีกครั้งภายใน 7 วันเท่านั้น
 • กรณีที่ให้บุคคลที่ 3 รับสินค้าของแถมแทน ต้องใช้ชื่อบุคคลที่ 3 ในการลงทะเบียนสินค้า Acer Privilege รวมถึงการยืนยันสิทธิ์ด้วย
 • หากลูกค้าไม่เข้ามายืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทเอเซอร์ขอตัดสิทธิ์ในการรับของแถม
 • บริษัทจะทำการส่งสินค้าของแถมดังกล่าวผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อที่สามารถตรวจสอบเช็คสถานะได้ง่ายสอบถามสถานะการจัดส่งได้ที่ศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600
 • ชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมสิทธิ์ได้ โดยจะต้องทำตามเงื่อนไขทางบริษัทฯ กำหนด
 • ลูกค้าต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
 • ลูกค้าจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี เพื่อยืนยันสิทธิ์ ในกรณีที่ลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ไม่สำเร็จ
 • หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี มาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • ลูกค้าจะได้รับสินค้าของแถม ภายใน 20 วันทำการหลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • กรณีจัดส่งของแถมแล้วไม่มีผู้รับปลายทาง สินค้าของแถมถูกตีกลับยังต้นทาง ทางบริษัทจะทำการติดต่อลูกค้า และจัดส่งให้ใหม่อีกครั้ง (จัดส่งใหม่ไม่เกิน 2 ครั้งหากเกินจำนวนครั้งที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดส่ง)
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

  เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่www.facebook.com/AcerThailandหรือ อีเมลath.contactus@acer.comและศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สินค้ามีจำหน่ายที่ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและ Acer Online Store https://store.acer.com/th-th/