ตัวอย่างภาพยนตร์ เรื่อง GAME ON LIFE

ตัวอย่างภาพยนตร์ เรื่อง GAME ON LIFE

รอบฉาย วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
รอบที่ 5 เวลา 15.20 – 16.20
รอบฉาย วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
รอบที่ 2 เวลา 11.10 – 12.10

หนึ่งในผลงานภาพยนตร์นิพนธ์ จำนวน 12 เรื่อง จาก นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

พบกันในงาน Keep Rolling Thesis Exhibition

วันที่ 28-29 เมษายน 2561


ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร. สาโรช บัวศรี (400ล้าน) มศว ประสานมิตร