Acer Chinese New Year Promotion

 • พบโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษสุด พร้อมรับ Cashback เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Acer รุ่นที่ร่วมรายการ
 • รับสิทธิ์ Cashback ลูกค้าต้องลงทะเบียนสินค้า และต้องยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand เพื่อรับ Cash back สูงสุด 2,000 บาท
 • สินค้ารุ่นที่ระบุ ได้แก่

Cash back 2,000 บาท

ProductModelPart No.
DesktopN50-610-10716G1TMGi/T003DG.E1ZST.003

Cash back 1,000 บาท

Product ModelPart No.
NotebookNitro AN515-55-52HQ_Obsidian BlackNH.Q7NST.005
NotebookNitro AN515-55-55DQ_Obsidian BlackNH.Q7RST.002
NotebookNitro AN515-55-517N_Obsidian BlackNH.Q7QST.001
Desktop/AIOC27-962-51016G27MGi/T002DQ.BDPST.002
Desktop/AIOTC-895-1018G1T00MGi/T00BDT.BETST.00B
VRWindows Mixed Reality HeadsetVP.R0AST.001

Cash back 500 บาท

ProductModelPart No.
NotebookSwift SF314-57G-5315_Steel GrayNX.HUEST.001
NotebookSwift SF314-57G-580Y_Millennial PinkNX.HUHST.001
NotebookSwift SF314-57G-589U_Glacier BlueNX.HUGST.001
LCD MonitorVG271 PbmiipxUM.HV1ST.P01
LCD MonitorVG272 LVbmiipxUM.HV2ST.V01
LCD MonitorVG272U VbmiipxUM.HV2ST.V02
LCD MonitorED322QR PbmiipxUM.JE2ST.P01
ProjectorX1327WiMR.JS511.006
ProjectorX1227iMR.JS611.006
ProjectorC250iMR.JRZ11.005
Gaming GearMouseGP.MCE11.00Q
Gaming GearHeadsetNP.HDS11.00C
Gaming GearBagNP.BAG11.014
Gaming GearLK-81031T.18674.017
Gaming GearLK-23411T.18674.016

ของรางวัล

 • Cash backมูลค่า 2,000, 1,000 และ 500 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับ Cash Back

 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตราเอเซอร์เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเองภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2564
 • ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าที่ซื้อสินค้า Acerรุ่นที่ระบุจะต้องเข้ามาลงทะเบียนสินค้าผ่านทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand
 • ขั้นตอนที่ 2 หากลูกค้าได้รับสิทธิ์ Cashback รุ่นที่ระบุแล้ว ทางเอเซอร์จะส่ง Link สำหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์ให้ทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand กลับไปอีกครั้งโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 7วันเท่านั้น
 • เอกสารที่ใช้ยืนยันสิทธิ์ Cashback สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น และจะต้องตรงกับชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนสินค้า
 • กรณีที่ให้บุคคลที่ 3 รับ Cashback แทน ต้องใช้ชื่อบุคคลที่ 3 ในการลงทะเบียนสินค้า Acer Privilege รวมถึงการยืนยันสิทธิ์ด้วย
 • หากผู้โชคดีไม่เข้ามายืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทเอเซอร์ขอตัดสิทธิ์ในการรับ Cashback คืน
 • การโอนเงิน Cashback ผ่าน 2 ช่องทาง 1. บัญชีธนาคารพาณิชย์ 2. บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay)
 • ชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมสิทธิ์ Cashback ได้ โดยจะต้องทำตามเงื่อนไขทางบริษัทฯ กำหนดข้างต้น
 • ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
 • ผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
 • หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • ผู้โชคดีจะได้รับเงินสดคืน ภายใน 20 วันทำการหลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์