Acer Back to School

โปรโมชั่นโดนๆ ต้อนรับเปิดเทอม

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เอเซอร์ที่มาพร้อมแพลตฟอร์ม Intel
และลงทะเบียนผ่านเฟซบุ๊กเพจ Acer Thailand

5 พฤษภาคม 2565 – 5 มิถุนายน 2565

ของแถมมีจำนวนจำกัด* หมดแล้วหมดเลย เฉพาะสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • โปรโมชั่นพิเศษสำหรับน้องๆ นักเรียน / นักศึกษา เมื่อซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ Acer รุ่นที่ร่วมรายการและลงทะเบียนผ่านเฟซบุ๊กเพจAcer Thailandรับของแถมฟรี* เฉพาะรุ่นที่ระบุ ตั้งแต่ 5พฤษภาคม 2565– 5 มิถุนายน2565
 • รับสิทธิ์ “โปรโมชั่นโดน ๆ ต้อนรับเปิดเทอม”ลูกค้าต้องลงทะเบียนสินค้า และต้องยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง ผ่านทาง Inbox Facebook เพจAcer Thailand เพื่อรับของแถมฟรี* เฉพาะรุ่นที่ระบุ
 • *เฉพาะรุ่นที่ระบุของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย หรือจนกว่าของแถมจะหมด
 • สินค้ารุ่นที่ระบุ ได้แก่

>> รับของแถมฟรี เฉพาะรุ่นที่ระบุ

ProductModel NamePart No.Free!
NotebookSF314-511-55NANX.ABNST.005Wireless Keyboard & Mouse (Pastel)
NotebookSF314-511-57PDNX.ABNST.006Wireless Keyboard & Mouse (Pastel)
NotebookSF314-510G-56T6NX.A0YST.00BWireless Keyboard & Mouse (Pastel)
NotebookSF314-510G-585FNX.A10ST.00GWireless Keyboard & Mouse (Pastel)
NotebookSF314-512-55ZLNX.K0FST.005Wireless Keyboard & Mouse (Pastel)
NotebookSF314-512-51E2NX.K7JST.001Wireless Keyboard & Mouse (Pastel)
NotebookSF314-512-70UGNX.K0FST.008Wireless Keyboard & Mouse (Pastel)
NotebookSF314-512-78ZGNX.K7JST.003Wireless Keyboard & Mouse (Pastel)
NotebookAN515-57-58LRNH.QENST.002PREDATOR CESTUS 315 (PMW010) GAMING MOUSE
NotebookAN515-57-5959NH.QEQST.003Predator Galea 311
NotebookAN515-57-7277NH.QEQST.001Predator Galea 311
NotebookAN515-57-9710NH.QEUST.009Predator Galea 311
NotebookAN515-57-99W3NH.QFEST.006Predator Galea 311

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของแถม

 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตราเอเซอร์เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเองภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม2565 (เวลา 00.01 น.) ถึง วันที่ 5 มิถุนายน2565 (เวลา 24.00 น.)
 • ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าที่ซื้อสินค้า Acerรุ่นที่ระบุจะต้องเข้ามาลงทะเบียนสินค้าผ่านทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand
 • ขั้นตอนที่ 2 หากลูกค้าได้รับสิทธิ์รับของแถมฟรีตามรุ่นที่ระบุแล้ว ทางเอเซอร์จะส่ง Link สำหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์ให้ทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand กลับไปอีกครั้งโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์กลับอีกครั้งภายใน 7วันเท่านั้น
 • กรณีที่ให้บุคคลที่ 3 รับสินค้าของแถมแทน ต้องใช้ชื่อบุคคลที่ 3 ในการลงทะเบียนสินค้า Acer Privilege รวมถึงการยืนยันสิทธิ์ด้วย
 • หากลูกค้าไม่เข้ามายืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทเอเซอร์ขอตัดสิทธิ์ในการรับของแถม
 • บริษัทจะทำการส่งสินค้าของแถมดังกล่าวผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อที่สามารถตรวจสอบเช็คสถานะได้ง่ายสอบถามสถานะการจัดส่งได้ที่ศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600
 • ชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมสิทธิ์ได้ โดยจะต้องทำตามเงื่อนไขทางบริษัทฯ กำหนด
 • ลูกค้าต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 3วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
 • ลูกค้าจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี เพื่อยืนยันสิทธิ์ ในกรณีที่ลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ไม่สำเร็จ
 • หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี มาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • ลูกค้าจะได้รับสินค้าของแถมภายใน 20วันทำการหลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • กรณีจัดส่งของแถมแล้วไม่มีผู้รับปลายทาง สินค้าของแถมถูกตีกลับยังต้นทาง ทางบริษัทจะทำการติดต่อลูกค้า และจัดส่งให้ใหม่อีกครั้ง(จัดส่งใหม่ไม่เกิน 2 ครั้งหากเกินจำนวนครั้งที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดส่ง)
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่www.facebook.com/AcerThailandหรือ อีเมลath.contactus@acer.comและศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สินค้ามีจำหน่ายที่ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและ Acer Online Store https://store.acer.com/th-th/