[rev_slider_vc alias=”wonder”]

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม “Acer Lucky Wonder Sale 2018”

เพียงซื้อสินค้า Acer, Predator, Xplova หรือ Pawbo ตามรุ่นที่ระบุ* และลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง คลิกที่นี่ เพื่อรับอั่งเปา Cash back มูลค่าสูงสุด 3,000 บาท

สินค้ารุ่นที่ระบุ ได้แก่

Cash back 1,000 บาท

[vc_zigzag el_border_width=”8″]
 • Acer F5 Core i7 VGA (NX.GFMST.008)
 • Acer Swift 3 Core i3 ทุกรุ่น
 • Acer Swift 3 Core i5 ทุกรุ่น
 • Acer Spin 5 Core i5 (NX.GK4ST.001 , NX.GR7ST.002)
 • Acer Switch 5 (NT.LDTST.002)
 • GX281-Series (DG.E0DST.014 , DG.E0DST.018 , DG.E0DST.003 , DG.E0DST.004)
 • GX781-Series (DT.B88ST.003)
 • GX785-Series (DG.B83ST.001)
 • AIO C20 (DQ.B6ZST.002)
 • AIO C22 (DQ.B93ST.001 , DQ.B93ST.003)
 • DT TC-780 (DT.B89ST.004)
 • Gaming Monitor (UM.KX2ST.001 , UM.HX2ST.001 , UM.HZ1ST.T01 , UM.CZ1ST.P01 , UM.CX0SS.A01)
 • Projector (MR.JPQ11.007 , MR.JPR11.007 , MR.JPP11.007 , MR.JLQ11.006)
 • Xplova ( Single , Bundle)
 • Pawbo+ (PPC-21CL)

Cash back 1,500 บาท

[vc_zigzag el_border_width=”8″]
 • GX281-Series (DG.E0DST.016)
 • GX281-Series (DG.E0DST.005)
 • GX781-Series (DT.B88ST.004)
 • GX785-Series (DG.B83ST.005)
 • Projector H6517ABD (MR.JNB11.006)
 • Projector P5330W (MR.JPJ11.006)

Cash back 3,000 บาท

[vc_zigzag el_border_width=”8″]
 • Acer Swift 3 Core i7 ทุกรุ่น
 • Acer Swift 5 Core i7 (NX.GLDST.003)
 • Acer Swift 7 Core i5 (NX.GK6ST.003 , NX.GN2ST.001)
 • Acer Swift 7 Core i7 (NX.GK6ST.002 , NX.GN2ST.002)

หมายเหตุ เก็บใบกำกับภาษีและอีเมลยืนยันสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

ของรางวัล

[vc_zigzag el_border_width=”8″]
 • อั่งเปา Cash back มูลค่า 1,000 บาท
 • อั่งเปา Cash back มูลค่า 1,500 บาท
 • อั่งเปา Cash back มูลค่า 3,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

[vc_zigzag el_border_width=”8″]
 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตรา Acer, Predator, Xplova หรือ Pawbo ภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561
 • ชื่อผู้โชคดีที่แสดงบนสำเนาบัตรประชาชนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ใช้ลงทะเบียนใน Acer Privilege และแบบฟอร์มการรับสิทธิ์
 • กรณีที่ให้บุคคลที่ 3 รับอั่งเปา cash back แทน กรุณาใช้ชื่อบุคคลที่ 3 ในการลงทะเบียน Acer Privilege และแบบฟอร์มการรับสิทธิ์
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยที่ถือบัตรประชาชนไทยและบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 5 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
 • ผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
 • หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • ผู้โชคดีจะได้รับเงินสดคืน ภายใน 20 วันทำการ หลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์