There is nothing to show here!
Slider with alias idol_world not found.

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม “Acer Idol World”

 • เพียงซื้อ Acer Windows Mixed Reality Headset
 • ลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง ดูขั้นตอนการลงทะเบียน
 • รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ พร้อมรอรับโค้ดและลิงก์ดาวน์โหลด ภายใน 7 วันทำการ ผ่านทาง Facebook Messenger

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้า Acer MR Headset ภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสินค้าจะหมด
 • ผู้โชคดีจะได้รับโค้ดและลิงก์ดาวน์โหลดภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
 • ผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
 • หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
 • หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

MR (Mixed Reality)

 • Features ลักษณะการทำงาน – ผู้ใช้มองเห็นโลกแห่งความเป็นจริง แบบ AR ในขณะที่มองเห็นวัตถุเสมือนแบบ VR และ Realtime คือ MR เป็นส่วนผสมทั้ง VR และ AR ในอันเดียวกัน เหมือน Microsoft ที่พัฒนาแว่น MR มาใช้ร่วมกับ Window10 ในชื่อ Windows Mixed Reality ผสมผสานการทำงานทั้งในแบบโลกจริงและโลกเสมือนควบคู่กัน

 • Keyword – การใช้งานยืดหยุ่น (ได้ทั้ง VR และAR)
 • Headset อุปกรณ์สวมใส่ – จะได้ยิน เห็น ทั้งในโลกเสมือน และโลกจริงทั้ง 2 ทางอย่างตัวอย่าง Microsoft จะเห็นว่าแม้จะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือน แต่ถ้ามีการพูดคุยในโลกจริงเราก็ยังสามารถได้ยินอยู่ได้
 • Perspective มุมมอง – วัตถุเสมือนทำงานตามมุมมองของผู้ใช้ในโลกความจริง
 • Platform – ทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเกม การอบรม การใช้ทำงาน การศึกษา เหมือน Magic Leap อุปกรณ์ที่จะทำให้เราสามารถชมภาพแบบ 3 มิติได้ผ่านทางแว่นตาเสมือนจริง เลนส์ที่ทำหน้าที่ได้ทั้งหน้าจอและเลนส์ฉายภาพ สร้างประสบการณ์แบบ Mixed Reality
 • Feeling – สัมผัสเหมือนเราใช้ VR แต่ก็ยังรับรู้ถึงโลกจริงได้เหมือนเดิม เหมือนมีโลก 2 ใบ

 

Windows 10 Mixed Reality PC Requirements

พบกับ Acer Mix reality headset plus controllers ได้ที่ JIB, IT City, Advice, Speed และร้านค้าตัวแทนจำหน่าย และ Acer online Store https://th-store.acer.com/