ข้อกำหนดและเงื่อนไขการของแถม บัตรเติมน้ำมัน

  • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตราเอเซอร์เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง ภายในระยะเวลากิจกรรม
  • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 (เวลา 00.01 น.) ถึง วันที่ 4กันยายน2565 (เวลา 24.00 น.)
  • ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าที่ซื้อสินค้า Acer รุ่นที่ระบุจะต้องเข้ามาลงทะเบียนสินค้าผ่านทาง Inbox Facebook เพจAcer Thailand
  • ขั้นตอนที่ 2 หากลูกค้าได้รับสิทธิ์รับของแถมฟรีตามรุ่นที่ระบุแล้ว ทางเอเซอร์จะส่ง Link สำหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์ให้ทาง Inbox Facebook เพจAcer Thailand กลับไปอีกครั้ง โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์กลับอีกครั้งภายใน 7 วันเท่านั้น
  • กรณีที่ให้บุคคลที่ 3 รับสินค้าของแถมแทน ต้องใช้ชื่อบุคคลที่ 3 ในการลงทะเบียนสินค้า Acer Privilege รวมถึงการยืนยันสิทธิ์ด้วย
  • หากลูกค้าไม่เข้ามายืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทเอเซอร์ขอตัดสิทธิ์ในการรับของแถม
  • บริษัทจะทำการส่งสินค้าของแถมดังกล่าวผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อที่สามารถตรวจสอบเช็คสถานะได้ง่ายสอบถามสถานะการจัดส่งได้ที่ศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600
  • ชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมสิทธิ์ได้ โดยจะต้องทำตามเงื่อนไขทางบริษัทฯ กำหนด
  • ลูกค้าต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  • ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
  • ลูกค้าจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี เพื่อยืนยันสิทธิ์ ในกรณีที่ลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ไม่สำเร็จ
  • หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี มาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
  • ลูกค้าจะได้รับสินค้าของแถม ภายใน 20 วันทำการหลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  • กรณีจัดส่งของแถมแล้วไม่มีผู้รับปลายทาง สินค้าของแถมถูกตีกลับยังต้นทาง ทางบริษัทจะทำการติดต่อลูกค้า และจัดส่งให้ใหม่อีกครั้ง (จัดส่งใหม่ไม่เกิน 2 ครั้งหากเกินจำนวนครั้งที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดส่ง)
  • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
  • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่www.facebook.com/AcerThailandหรือ อีเมลath.contactus@acer.comและศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สินค้ามีจำหน่ายที่ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและ Acer Online Store https://store.acer.com/th-th/