Acer Work Anywhere
จัดเต็มให้โชค 2 ชั้นรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
16 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2563

ต่อที่ 1 : รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย มีกติกาและเงื่อนไขดังนี้

 1. เมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ Acer, Predator หรือ ConceptD ที่มี CPU ของ Intel Processor ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563
 2. ลงทะเบียนผ่านช่องทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล

สถานที่จับรางวัล
จับรางวัล ณ ศูนย์บริการเอเซอร์ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ระยะเวลาการเล่น : เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
โดยกำหนดจับรางวัล 1 ครั้ง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. และประกาศผลผ่าน www.acerthailand.com ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ของรางวัลในการจับรางวัล
รางวัลที่ 1 แพ็กเกจที่พักสุดหรูพร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ Devasom Sky Villa จ.พังงา 3 วัน 2 คืน พิเศษกับ Exclusive ดินเนอร์ สำหรับ 4 ท่าน มูลค่า 120,000 บาท
รางวัลที่ 2 Notebook Acer Swift 3 จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 23,990 บาท รวมมูลค่า 479,800 บาท
รางวัลที่ 3 Voucher ที่พักรถบ้าน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 100 รางวัลๆ ละ 6,000 บาท รวมมูลค่า 600,000 บาท

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (โดยบริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจัดกิจกรรม)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนที่ต้องตรงกับใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ในช่วงเวลา 16 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 โดยผู้โชคดีจะต้องนำใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีดังกล่าวข้างต้น พร้อมบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการของรับรางวัล
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1แพ็กเกจที่พักสุดหรูพร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Devasom Sky Villa จ.พังงา 3 วัน 2 คืน พิเศษกับ Exclusive ดินเนอร์สำหรับ 4 ท่าน 1 รางวัล รวมมูลค่า 120,000 บาท จะต้องแจ้งวันเดินทางและวันเข้าพักล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน โดยติดต่อคุณปรียานุช โทร. 090-971-0851 หรืออีเมล์ preeyanuch.h@mvisioncorp.com
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 Voucher ที่พักรถบ้านพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 6,000 บาท โดยสามารถเลือกที่พัก ดังนี้
– บ้านนา กาแฟ จ.ราชบุรี
– Rewild Camp & Cafe สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
– Eureka Beach Cafe Huahin จ.ประจวบคีรีขันธ์
– Away by a day Huahin จ.ประจวบคีรีขันธ์
– เชียงคานริเวอร์กรีนฮิลล์ จ.เลย
– Empreo Residenceจ.เชียงใหม่
*ที่พักรถบ้าน Caravan สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน
*สามารถจองที่พักและเข้าพักได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563- 30 มิ.ย. 2564
ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.mvcaravan.com/acerworkanywhere/
6. การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
7. พนักงาน บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
8. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันและใส่กล่องใส เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
9. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านประกาศผลผ่าน www.acerthailand.com ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
10. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่าง
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า หรือเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ลูกค้าผู้โชคดีมีสิทธิรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต่อที่ 1 จะได้รับการติดต่อกลับไปจากเจ้าหน้าที่หลังจากประกาศผลรางวัลผู้โชคดีภายใน 10 วันทำการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและข้อมูลให้ครบถ้วน สามารถติดต่อขอรับรางวัลและรายละเอียดได้ที่คุณปรียานุช โทร. 090-971-0851
13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
14. ใบอนุญาตเลขที่ 26/2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ
*รวมของรางวัลตลอดรายการ (ต่อที่1 และ ต่อที่2) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,199,800 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ต่อที่ 2 : รับ Cash Back สูงสุด 2,000 บาท

 • สำหรับสินค้า Acer หรือ Predator ตามรุ่นที่ร่วมรายการรับสิทธิ์ Cash back เพิ่ม ลูกค้าต้องลงทะเบียนสินค้า และต้องยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand เพื่อรับ Cash back สูงสุด 2,000 บาท
 • สินค้ารุ่นที่ระบุ ได้แก่

>>Cash back 2,000 บาท

ProductModelPart No.
NotebookSwift SF514-54T-58K3NX.HLGST.002
NotebookSwift SF514-54T-50B2NX.HHUST.002
NotebookSwift SF514-54GT-5680NX.HLJST.002
NotebookSwift SF514-54GT-5608NX.HHVST.004
NotebookSwift SF514-54T-783PNX.HLGST.001
NotebookSwift SF514-54T-75YNNX.HHUST.001
DesktopPredator PO3-620-10716G1TMGi/T004DG.E21ST.004
AIOAspire C24-962-5108G1T23MGi/T001DQ.BE1ST.001

>>Cash back 1,000 บาท

ProductModelPart No.
NotebookSwift SF514-54GT-51RGNX.HU7ST.001
NotebookSwift SF514-54GT-52TSNX.HU4ST.001
NotebookSwift SF514-54GT-70Z0NX.HLKST.002
NotebookSwift SF514-54GT-701JNX.HHZST.003
NotebookSwift SF514-54GT-73MVNX.HU6ST.001
NotebookSwift SF514-54GT-766BNX.HU5ST.001
DesktopAspire TC-895-1048G1T00MGi/T005DT.BETST.005
DesktopAspire TC-895-1048G1T00MGi/T001DG.BEZST.001
DesktopNitro N50-610-1040F8GMGi/T001DQ.BE1ST.001
AIOAspire C27-962-51016G27MGi/T002DQ.BDPST.002
LCDNitro VG272U VbmiipxUM.HV2ST.V02
LCDPredator XB323U GPbmiiphzxUM.JX3ST.P01
VRAcer Windows Mixed Reality Headset with Optic
system, Hard Strip, Headphone & Motion
Controllers (AH501)
VP.R0AST.001

ของรางวัล

 • Cash back มูลค่า 2,000 และ 1,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับ Cash Back

 • สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตราเอเซอร์เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเองภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 31ตุลาคม 2563
 • ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าที่ซื้อสินค้า Acer, Predator รุ่นที่ระบุจะต้องเข้ามาลงทะเบียนสินค้าผ่านทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมากมาย
 • ขั้นตอนที่ 2 หากลูกค้าได้รับสิทธิ์ Cash back รุ่นที่ระบุแล้ว ทางเอเซอร์จะส่ง Link สำหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์ให้ทาง Inbox Facebook เพจ Acer Thailand กลับไปอีกครั้ง โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วันเท่านั้น
 • เอกสารที่ใช้ยืนยันสิทธิ์Cash back สำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชี จะต้องตรงกับชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนสินค้า
 • กรณีที่ให้บุคคลที่ 3 รับ Cash back แทน ต้องใช้ชื่อบุคคลที่ 3 ในการลงทะเบียนสินค้า Acer Privilege รวมถึงการยืนยันสิทธิ์ด้วย
 • หากผู้โชคดีไม่เข้ามายืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทเอเซอร์ขอตัดสิทธิ์ในการรับ Cash back คืน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยที่ถือบัตรประชาชนไทยและบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 1วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
 • ผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
 • หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • ผู้โชคดีจะได้รับเงินสดคืน ภายใน 20 วันทำการ หลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯ ได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Brochure