Acer Acer
Acer

NEWS & PROMOTION

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม
Acer Work Anywhere

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 แพ็กเกจที่พักสุดหรูพร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ Devasom Sky Villa จ.พังงา 3 วัน 2 คืน พิเศษกับ Exclusive ดินเนอร์ สำหรับ 4 ท่าน มูลค่า 120,000 บาท ได้แก่

 1. Mintiiz’Mouse Smt

รางวัลที่ 2 Notebook Acer Swift 3 รางวัลๆ ละ 23,990 บาท จำนวน 20 รางวัล ได้แก่

 1. Napattarapong Vainikee
 2. James Chairuek
 3. Sayan Rachachan
 4. Eriko Iwamoto
 5. Ratchanoo Pholthip
 6. Toranis Kongpin
 7. Bancha Panyacharoen
 8. Yam Mattika
 9. วงเดือน วงตา
 10. วิวัฒน์ แซ่อึ้ง
 11. Joom Prapaporn
 12. Patcha Chompunuch
 13. Krit Kitchatchanasap
 14. Rawiwan Wongmaneethet
 15. เรวัต ธุมาพันธ์
 16. Pimara KARNCHANAKUL
 17. Areeyah Suksawai
 18. Sarawut Jirakittipaisal
 19. Wittaya Namnuan
 20. ศรัณภัสร์ วรกัมพลรัตน์

รางวัลที่ 3 Voucher ที่พักรถบ้าน สำหรับ 2 ท่าน รางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 100 รางวัล ได้แก่

 1. พรทิวา สัตโยภาส
 2. Ratchaphol Chantaratim
 3. Tieng Wannachin
 4. Nut Slingshot Gu-InDy
 5. จุฑาภรณ์ ลี้สุวัฒนกุล
 6. ภัทรพงษ์ เกริกสกุล
 7. จิณณะ นาคสุขุม
 8. SirOat Justifiedz
 9. อวยพร โบบทอง
 10. พรพรรณ สันติพรวิทย์
 11. Pattama Janjaroon
 12. Nora Chailitilerd
 13. พงษ์ฤทัย น้อยทำ
 14. Noosara Klumsombut
 15. Idear Suthinan
 16. ปิยะรัตน์ คันธวะโร
 17. Pattrawut Suwannaratana
 18. Vittawat Sinsawat
 19. Thanyalak Thanphadung
 20. อนุมัติ ใจสั่งมา
 21. เรณู เหมือนแตง
 22. ภักดีณรงค์ ดิษยวรรธนะ
 23. อนุรักษ์ มูลสมบัติ
 24. Thanapon Maiseaumsook
 25. พรทิพย์ สิริสกุลสิทธิ์
 26. Jiraphat Jaisiri
 27. พัชราภา แซ่แพ
 28. Aeksith Thongvonglap
 29. Uchukorn Lymsittikool
 30. KEERATI SURIVIRIYA
 31. Torsak Jantawaree
 32. Suwanna Onsuwan
 33. Pickky Kanyarat
 34. Anussara Nan
 35. กัปตัน ทองใบ
 36. ปิยราช บัวศิริสกุล
 37. Sarunya Sakolsatayadorn
 38. Anchana Smr
 39. สุพชยาฌ์ โปธิ
 40. tanakrit Krasaekhan
 41. Panuwat Wanna
 42. วันชัย แซ่เล้า
 43. ชนินทร์นาฏ ชุติวัฒทวีโชติ
 44. Tuinui Yakkie
 45. รุ่งหารักษ์ รุ่งสุข
 46. Chaturaporn Pongpattarrine
 47. ณัฏฐ์ลิตา สุวรรณศรี
 48. Mie Arissara
 49. Aunkook Supitasty
 50. ประภาวรรณ วิวัฒน์วานิชกุล
 51. พีระพงษ์ สุขสวัสดิ์
 52. Khwanphirom Kunthong
 53. Por Pia
 54. Wassapol Thongsomboon
 55. Viroj Photterasathit
 56. Kamlarp Pinchinda
 57. Duangporn Putdee
 58. Sarankorn Polcharoentanakij
 59. นัยนา ลักษณมนตรี
 60. Supqporn Rattanawongpiboon
 61. Salinee Sirimanochayaporn
 62. สกัญญา อนุจร
 63. Suthawee Muangmeesri
 64. สยาม นิลขาว
 65. Manoon Noonate
 66. อนันต์ เงินประเสริฐ
 67. Ruja Thira
 68. Koong Ch
 69. Varuntorn Ngernbumrung
 70. Chitlada Boptong
 71. จันจิรา ลูกอินทร์
 72. Jitrwadee Jisr
 73. Sukjai Laohasuwattanakul
 74. Yoghurt SY
 75. วิปุลา พัดพรม
 76. Luknam Suphaphan
 77. kanathip saponpai
 78. Nattaya Sangsakorn
 79. Petch Boonvong
 80. อัญชลี วัชรจินดา
 81. ประวีณ ประพฤติชอบ
 82. ประทวน ธรรมครบุรี
 83. ธัญญรัตน์ ตันกิจเจริญ
 84. คำปู้จู้ เจ๊า
 85. Suraphon Buphakosum
 86. อานนท์ ศิโรรัตน์
 87. Somnuk Nimnual
 88. Sopkamol Phasanchim
 89. anif hayeenawae
 90. Winai Ketjit
 91. Oadkung Jampaiboon
 92. Duangjai Saetae
 93. อามีนะห์ หลงเดวา
 94. ณยชญ์ ศรีเจริญมงคล
 95. Sudaduang Krisdapong
 96. Kunjika Jet
 97. Rujadhorn Indratula
 98. Bank Ittiwat
 99. พลอยแสง เอกญาติ
 100. Oillee Kwanjid

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (โดยบริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจัดกิจกรรม)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนที่ต้องตรงกับใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ในช่วงเวลา 16 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 โดยผู้โชคดีจะต้องนำใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีดังกล่าวข้างต้น พร้อมบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการของรับรางวัล
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1แพ็กเกจที่พักสุดหรูพร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Devasom Sky Villa จ.พังงา 3 วัน 2 คืน พิเศษกับ Exclusive ดินเนอร์สำหรับ 4 ท่าน 1 รางวัล รวมมูลค่า 120,000 บาท จะต้องแจ้งวันเดินทางและวันเข้าพักล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน โดยติดต่อคุณปรียานุช โทร. 090-971-0851 หรืออีเมล์ [email protected]
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 Voucher ที่พักรถบ้านพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 6,000 บาท โดยสามารถเลือกที่พัก ดังนี้
– บ้านนา กาแฟ จ.ราชบุรี
– Rewild Camp & Cafe สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
– Eureka Beach Cafe Huahin จ.ประจวบคีรีขันธ์
– Away by a day Huahin จ.ประจวบคีรีขันธ์
– เชียงคานริเวอร์กรีนฮิลล์ จ.เลย
– Empreo Residenceจ.เชียงใหม่
*ที่พักรถบ้าน Caravan สามารถเข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน
*สามารถจองที่พักและเข้าพักได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563- 30 มิ.ย. 2564
ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.mvcaravan.com/acerworkanywhere/
6. การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
7. พนักงาน บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
8. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันและใส่กล่องใส เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
9. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านประกาศผลผ่าน www.acerthailand.com ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
10. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่าง
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า หรือเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ลูกค้าผู้โชคดีมีสิทธิรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต่อที่ 1 จะได้รับการติดต่อกลับไปจากเจ้าหน้าที่หลังจากประกาศผลรางวัลผู้โชคดีภายใน 10 วันทำการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและข้อมูลให้ครบถ้วน สามารถติดต่อขอรับรางวัลและรายละเอียดได้ที่คุณปรียานุช โทร. 090-971-0851
13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
14. ใบอนุญาตเลขที่ 26/2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ
*รวมของรางวัลตลอดรายการ (ต่อที่1 และ ต่อที่2) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,199,800 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)